Mr. Pieter van Diest is de strafrechtspecialist.  Hij is regelmatig te vinden in een van de noordelijke rechtbanken, Assen, Groningen danwel het Hof te Leeuwarden. Pieter neemt deel aan de straf- en jeugdpiketregeling en is snel bij u in het politiebureau. Heeft u een dagvaarding of strafbeschikking of een oproeping voor een OM- zitting ontvangen, wacht dan niet te lang met contact opnemen. Van Diest staat u ook bij op toevoeging en wordt in kinderstrafzaken ambtshalve toegevoegd. Omdat hij veel buiten kantoor is, is het wel van belang telefonisch een afspraak te maken.