Personen-en Familierecht

mr.  Renate Kunst behandelt vragen over de tijd voor de geboorte tot na het graf. Vragen over erkenning, adoptie, gezag, zorg- en contactregeling, alimentatie en hoe maak je een ouderschapsplan zijn dagelijks aan de orde en leiden helaas tot conflicten. Conflicten in de familiesfeer zijn altijd pijnlijk en ingrijpend en hebben hun weerslag op het hele gezin en de familie.

 

Gaat u uit elkaar dan verzorgt zij de echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, verdeling van de huwelijksgemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

Scheidingen waarbij ondernemers betrokken zijn zijn complex en worden vaak in overleg met een accountant behandeld. Renate Kunst heeft ervaring in procedures en mediation van agrarische ondernemers die gaan scheiden. Meestal zijn die op huwelijkse voorwaarden gehuwd en hebben zij afspraken gemaakt in een maatschapsovereenkomst. Een belangrijke uitspraak is gedaan in een zaak van Renate Kunst in 2013 over de vraag of betaalde rente in een agrarisch bedrijf op bedrijfsleningen ook leidt tot verrekening van gespaard vermogen ingeval van echtscheiding. ECLI:NL:GHARL:2013:5346. 

 

Soms komen mensen er niet uit hoe zij de nalatenschap willen verdelen of een van de erven werkt niet mee als een huis moet worden verkocht. Ook daarvoor vindt u bij mr. Kunst gehoor of als advocaat of als mediator. 

De minister heeft het alimentatie indexpercentage voor 2023 bepaald op 3.4%. Daarmee worden de lopende alimentatieverplichtingen voor kinderen en ex-partners met ingang van 1 januari j.l verhoogd. Vergeet degene dit die moet betalen dan kunt u hier op attenderen.