Renate Kunst is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Daarvoor volgt mr. Kunst de ontwikkelingen op de voet en kunt u bij haar terecht. Zij staat al jarenlang ondernemers bij in het MKB en middelgrote ondernemingen, vaak als vast aanspreekpunt van de HR manager. Zij maakt regelmatig vaststellingsovereenkomsten. Ook voor de werknemer treedt zij actief en zo nodig bij de Kantonrechter op als het loon niet (op tijd ) wordt uitbetaald of iemand zonder opgave van redenen wordt ontslagen.

 

 

Renate Kunst is ook mediator in arbeidsconflicten. Zij volgt daarbij de Werkwijzer-ArbeidsMediation.nl.

 

 


Het coronavirus ebt na. Wat betekent dit voor uw baan en uw medewerkers?

Werknemer heeft stelselmatig geweigerd een mondkapje te dragen tijdens de werkzaamheden. Redelijke, noodzakelijke verzoeken werkgever. Geen transitievergoeding toegekend en arbeidsovereenkomst wordt per direct beëindigd.

Werknemer werkt op Schiphol in de schoonmaak van vliegtuigen. Zowel de luchthaven als het schoonmaakbedrijf hanteren een strikte mondkapjesplicht. Werknemer weigert ook na herhaalde gesprekken en een waarschuwing, dat een weigering gevolgen kan hebben, om een mondkapje te dragen. De Kantonrechter vindt dat er een redelijke grond aanwezig is voor ontbinding en dat werknemer verwijtbaar gehandeld heeft en zelfs ernstig verwijtbaar en om die reden ook geen recht op een transitievergoeding.

ECLI:NL:RBNHO:2021:

 

Een duidelijk protocol is van belang, werkgever moet in een gesprek het redelijk belang bespreekbaar maken en dan mag de werknemer niet meer weigeren.

Specifieke vraag? Bel: 050-4095533