Advocaten


Mr. Pieter C. van Diest, beëdigd sinds 1983, houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken en psychiatrische dwangopnames. Pieter heeft jarenlang het opleidingsinstituut psychiatrisch patiëntenpiket in Assen verzorgd.

Als echte strafadvocaat procedeert hij veel en is meestal te vinden in een van de noordelijke rechtbanken van Groningen, Assen of Leeuwarden of het Gerechtshof te Leeuwarden. Van Diest treedt op in meervoudige kamerzaken, politierechter- en kinderstrafzaken. Hij dient daarbij uitsluitend het belang van zijn cliënt. Verder neemt Van Diest uiteraard deel aan de straf-en jeugdpiketregeling.

mr. Van Diest heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Strafzaken worden in beginsel ook op basis van een toevoeging, afgegeven door de raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org), gedaan (pro deo). Indien een cliënt voor toevoeging in aanmerking komt, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand (met uitzondering van een door de cliënt te betalen eigen bijdrage) voor rekening van de Staat komen.


Mr. Renate Kunst, beëdigd sinds 1985, heeft zich toegelegd op de rechtsgebieden die betrekking hebben op leven en werken. In haar praktijk houdt ze zich dan ook vrijwel uitsluitend bezig met personen- en familierecht en arbeidsrecht. Zij treedt op als advocaat en als mediator. Renate Kunst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht

In het familierecht gaat het om zaken als echtscheiding, echtscheidingsbemiddeling, alimentatie, ouderlijk gezag, zorg- en contactregeling en boedelscheiding, zowel na echtscheiding als van nalatenschappen. Zij is gespecialiseerd advocaat en scheidingsmediator en lid van de VFAS (vfas.nl)  (Vereniging van Familierecht Advocaten en - Scheidingsbemiddelaars) en MfN geregistreerd mediator (MfN.nl) 

  • Arbeidsrecht

De arbeidsrechtelijke praktijk van mr. Kunst bestaat voornamelijk uit ontslag- en ontbindingszaken en loonvorderingen. De ene keer komt zij op voor de belangen van de werkgever, de andere keer voor de belangen van de werknemer.      

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.  Daarnaast behaalt zij ieder jaar haar intervisie en vaardigheden punten

 


+3150-4095533                                               advocatenkantoor@vandiestenkunst.nl