Vanaf 1 januari 2017 kan DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen

Vanaf 1 januari 2017 kan de DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. De BV mag niet langer als verzekeraar optreden en de DGA zal een keuze moeten maken hoe hij het opgebouwde pensioen gaat afkopen of omzetten. Dit heeft gevolgen voor de echtgenote of partner, ongeacht of partijen in gemeenschap of op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. De partner dient zich er van bewust te zijn dat de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet van toepassing is. De berekening van de aan de (ex) partner toekomende vergoeding is maatwerk en vraagt om desckundig advies van de accountant, fiscalist en advocaat.