Uitbreiding bevallingsverlof mannen en partners in 2019

Uitbreiding bevallingsverlof mannen en partners in 201915-03-2019

Tweede kamer stemt in met uitbreiding van verlof bij bevalling van partner


De partner van de bevallen moeder krijgt meer geboorteverlof. De echtgenoot, geregistreerde partner of de erkenner van het geboren kind heeft recht op geboorteverlof van maximaal een week, op te nemen in de eerste vier weken na de bevallingDe werkgever moet het loon 100 procent doorbetalen. De wens van de werknemer wanneer hij wil opnemen is bepalend.  Deze wet gaat in op 1 januari 2019.

Daarnaast heeft de werknemer recht op aanvullend geboorteverlof. Dit moet hij opnemen binnen de eerste zes maanden na de bevalling en bedraagt maximaal 5 weken. De werkgever hoeft niet door te betalen. Werknemer kan via zijn werkgever een uitkering ontvangen van het UWV van 70% van het maximum dagloon. Deze nieuwe regel is voorzien met ingang van 1 juli 2020

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale regels voor ouders van minderjarige kinderen


Met ingang van 1 januari 2015 zijn er diverse fiscale regelingen voor ouders van minderjarige kinderen veranderd. Met name voor gescheiden ouders kan dit behoorlijke financiële gevolgen hebben nu de wijzigingen van invloed zullen zijn op de te betalen en ontvangen kinderalimentatie.

 Ook de fiscale wijzigingen op dit front zijn ingegeven door de bezuinigingswoede.

Uiteindelijk blijven er vier kindregelingen over te weten:

·       De kinderbijslag;

·       Het kindgebonden budget;

·       De inkomensafhankelijke combinatiekorting.

·       De kinderopvangtoeslag;

Vanaf 2015 geldt er een andere inkomens- en vermogentoets voor het kindgebondenbudget. De alleenstaande ouder die aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoet, krijgt een hoger bedrag aan kindgebondenbudget. Dit wordt de ‘ouderkop’ genoemd.

 

De Hoge Raad heeft in een belangrijke uitspraak op 9 okober 2015 bepaald dat het kindgebonden budget en de ouderkop voor de ontvangende ouder meetelt bij het netto inkomen dat de draagkracht van die ouder bepaalt.

 


RICHTLIJNEN KINDERALIMENTATIE

De werkgroep alimentatienormen, die zich bezighoudt met de uniforme richtlijnen publiceert ieder jaar nieuwe richtlijnen. waarin een draagkrachttabel aan de hand waarvan eenvoudig berekend kan worden hoeveel de onderhoudsplichtige ouder op basis van zijn netto-inkomen moet bijdragen. De lasten, zoals die voor wonen, ziektekosten en de verzorging van de kinderen hoeven daardoor niet meer te worden gespecificeerd. Ook nieuw is de mogelijkheid om een zorgkorting toe te passen, wat recht geeft op vermindering van de alimentatie naarmate ouders vaker voor hun kinderen zorgen. Op die manier wil de Rechtspraak rekening houden met de verdeling van de zorg tussen beide ouders. Voor vragen over het 5-stappenplan om de kinderalimentatie vast te stellen en de nieuwe draagkrachttabel kunt u bij ons terecht.

 

het alimentatieindexcijfer 2018 is bekend

per 1 januari 2019 is 2%

per 1 januari 2018 is 1,5%

per 1 januari 2017 is 2,1%

per 1 januari 2016 is 1,3%

per 1 januari 2015 is 0,8 %

per 1 januari 2014 is 0,9 %

per 1 januari 2013 is 1,7 %

per 1 januari 2012 is 1,3 %

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari. Er is geen brief, formulier of iets dergelijks voor nodig om de verhoging in te laten gaan.

 

OUDERSCHAPSPLAN

Het is verplicht een Ouderschapsplan  in te dienen bij een verzoek tot echtscheiding, zowel bij een gemeenschappelijk verzoek als bij een eenzijdig verzoek. In het opstellen daarvan begeleid ik u uiteraard. U ontvangt van mij een model om thuis of met elkaar door te spreken. Ook voor samenlevende partners die uit elkaar gaan is het belang rijk om afspraken over de kinderen vast te leggen in een Ouderschapsplan.

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over deze regelingen, belt u dan met ons kantoor.


 

 

 

U vindt op onze website onder andere informatie over ons kantoor en onze specialisaties.


Mocht u desgewenst de informatie die u zoekt niet kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen via
advocatenkantoor@vandiestenkunst.nl

Natuurlijk kunt u ons ook gewoon even bellen.
 

meer nieuws »