Redelijke tarieven

Het basisuurtarief 2019 is niet verhoogd en bedraagt nog steeds € 185 exclusief kantoorkosten (6%) en BTW (21%). Er kan een afwijkend uurtarief worden overeengekomen, afhankelijk van het financiële belang van de zaak, de hoedanigheid van de cliënt ( zakelijk of particulier ) en/of de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis. Dit laatste pakt voor de cliënten meestal voordelig uit. Het specialistentarief is weliswaar iets hoger, maar het aantal aan de zaak te besteden uren wordt in dat geval veel lager. Voor een kort kennismakingsgesprek rekenen wij geen kosten.

In strafzaken wordt vaak van te voren een vast bedrag afgesproken. Wanneer de zaak vervolgens eindigt in een vrijspraak, dan kan aan de Staat worden gevraagd om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Voorzover cliënten daarvoor in aanmerking komen kan een toevoeging worden aangevraagd bij de raad voor rechtsbijstand. Afhankelijk van het resultaat van de zaak wordt achteraf de toevoeging al dan niet definitief verleend.  U betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van uw verzamelinkomen. In mediationzaken geldt nog steeds de laagste eigen bijdrage van € 53 per persoon of € 105 bij een inkomen tot € 38.600 peiljaar 2017. Zie www.rechtsbijstand.org/