Rechtsbijstand Van voor de geboorte tot na de dood

Particulieren kunnen bij ons terecht voor rechtsbijstand en advies in zaken van:

 

 • Adoptie
 • Afwikkeling huwelijksvoorwaarden
 • Alimentatie ( vaststelling wijziging of invordering )
 • Boedelverdeling na echtscheiding en einde samenleving
 • BOPZ
 • Curatele
 • Dagvaarding politierechter en meervoudige strafkamer
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Erfafscheidingen en burenruzies
 • Erkenning of vernietiging na gedane erkenning
 • Gezag
 • Hoger beroep
 • Huur van woonruimte
 • Kinderstrafzaak
 • Letselschade
 • Omgangsregeling
 • Ouderschapsplan
 • Second opinion
 • Vaderschapsacties
 • Verdeling nalatenschappen