strafrechtspecialist Noord Nederland

Mr. Pieter C. van Diest, beëdigd sinds 09-12-1983, houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken, psychiatrische dwangopnames en letselschadezaken.

Als echte strafadvocaat procedeert hij veel en is hij meestal te vinden in één van de rechtbanken in Noord Nederland ( Groningen, Assen of Leeuwarden ), danwel het Gerechtshof te Leeuwarden. ( Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden )

Het gaat daarbij meestal om zaken die worden behandeld door de meervoudige strafkamer, de politierechter, of de kinderrechter.

Uiteraard neemt Van Diest deel aan de strafpiketregeling. Dit betekent dat hij vaak ’s avonds en in het weekend dienst heeft. Een strafzaak wordt in beginsel ook wel op basis van een toevoeging gedaan ( pro deo ). Indien een cliënt voor toevoeging in aanmerking komt, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand (met uitzondering van een eventueel door de cliënt te betalen eigen bijdrage) voor rekening van de Staat komen. In strafzaken behoeft de cliënt echter vaak in het geheel geen eigen bijdrage te betalen.

Wanneer mensen ten gevolge van een psychiatrische stoornis gevaarlijk zijn voor zichzelf of anderen, dan kan het gebeuren dat zij met een dwangmaatregel ( rechterlijke machtiging ) in een psychiatrisch ziekenhuis moeten worden opgenomen. Ook voor dit soort zaken bestaat er een piketregeling, waaraan door een klein groepje gespecialiseerde advocaten wordt deelgenomen. Van Diest is zeer actief binnen het psychiatrisch patiëntenpiket en beheert tevens het bijbehorende opleidingsinstituut.

In zijn letselschadepraktijk staat Van Diest mensen bij die schade hebben geleden ten gevolge van een verkeersongeluk of een ander ongeval. Wanneer na een oriënterend onderzoek blijkt dat de zaak kans van slagen heeft, wordt een aanvang gemaakt met het verhalen van de schade. Voor verkeersslachtoffers is dit vaak helemaal kosteloos omdat de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij niet alleen de schade van het slachtoffer, maar ook de kosten van rechtsbijstand moet vergoeden.