Advocaat-scheidingsmediator

Als scheidingsmediator begeleid ik u als neutrale, maar wel betrokken derde in uw proces van overleg en onderhandeling. Daarbij verschaf ik u juridische informatie om u beiden in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Ik heb oog voor de sociale en relationele problematiek waarin u verkeert. U beslist beiden en staat achter uw gezamenlijke besluiten. Niet een rechter bepaalt wat wel of niet kan en mag na de scheiding. U blijft met elkaar communiceren. Dit komt niet alleen u en uw partner ten goede maar zeker de kinderen. Die hebben immers niet om de scheiding gevraagd.

 

 

 Wat komt er zoal ter sprake?

 • Hoe verdeelt u de zorg voor de kinderen en de (studie)kosten van de kinderen?
 • Wat kosten uw kinderen eigenijk?
 • Wat gebeurt er met de kinderen als een van beiden komt te overlijden?
 • Wie gaat waar wonen?
 • Hoe ziet uw inkomenspositie er uit na de scheiding?
 • Moet u partneralimentatie betalen en hoelang dan?
 • Hoe wordt de boedel en het vermogen verdeeld?
 • Zijn er huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?
 • Kan het bedrijf voortgezet worden?
 • Hoe staat het met uw pensioenrechten?
 • Wat gebeurt er als in de toekomst uw omstandigheden wijzigen?

 

 

Heeft u huwelijkse voorwaarden met elkaar afgesproken met eventueel een verrekenbeding dan vraagt uw zaak om een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Een 'coach' of een echtscheidingsmakelaar is meestal niet thuis in deze materie en kent de rechtspraak en de laatste ontwikkelingen niet.
Uw afspraken worden helder vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, ook voor de toekomst.  Uw afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit wordt met een gemeenschappelijk verzoek ingediend bij de rechtbank. Dit is nog steeds verplicht bij wet. Na de beschikking van de rechtbank zorg ik voor de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand en zorg ik o.a. voor de pensioenmededelingen.
 

Renate Kunst