agrarische ondernemer die gaat scheiden

Agrarische ondernemers zijn veelal gehuwd op huwelijkse voorwaarden. De akte is door de notaris opgemaakt en bevat in de regel een zogenaamd verrekenbeding. Tijdens het huwelijk wordt er meestal niet afgerekend tussen de echtgenoten. De wet stelt partijen verplicht om aan het einde van het huwelijk alsnog met elkaar de overgespaarde inkomsten af te rekenen. Daartoe kan behoren het vermogen dat door een der partijen is opgebouwd. Indien de boerderij met land oorspronkelijk afkomstig is uit de familie van (één der) partijen, is de vaststelling van de verrekensom gecompliceerd en vraagt deskundige bijstand. Mr. Renate Kunst   is gespecialiseerd in deze materie. Vanzelfsprekend kunt u voor de fiscale en boekhoudkundige bijstand uw eigen accountant meenemen. Heeft u deze niet, dan kunnen wij zorgen voor inschakeling van een deskundige.

 

Renate Kunst is vanaf haar studie geinteresseerd in agrarisch recht en staat zowel de vrouw als de man bij als advocaat  in gerechtelijke procedures en treedt tevens op als mediator in dit soort conflicten.

 

Een belangrijke uitspraak is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 23 juli 2013 gedaan in een zaak van mr. Kunst RFR 2013/118. De vraag was of door de agrarische ondernemer betaalde rente op een hypotheekschuld konden worden gezien als beleggingen in het agrarisch bedrijf. Het hof gaf mr. Kunst gelijk in haar visie dat betaalde rente niet leidt tot vermogensvermeerdering aan de zijde van de man. De rentebetalingen op de bedrijfsleningen betreffen kosten, die de man maakt om met zijn onderneming inkomsten te genereren. Die inkomsten zijn ook aan de vrouw ten goede gekomen. De rentebetalingen leiden in zo'n geval niet tot enige verrekening.

 

 Deze uitspraak is besproken door mr. Louis Zonnenberg in EB 2014/81