Uit elkaar in harmonie

De methode O4: zo werkt het

O4 is een methode die is afgeleid van de methodiek ‘overlegscheiding’, ontwikkeld in de Verenigde Staten. Deze werkwijze tracht bij een familiair conflict (zoals een echtscheiding of geschil tussen ouders) te komen tot de best passende oplossing voor alle partijen, zonder die oplossing door de rechter te laten bepalen.

Bij deze methode heeft ieder een eigen belangenbehartiger. Daarin zit het belangrijke verschil met mediation, waar één neutraal gekwalificeerde begeleider tussen beide partijen bemiddelt.

Het voordeel van het inschakelen van advocaten die zijn aangesloten bij O4, is daarnaast dat een oplossing wordt gezocht waarin ieders belangen tot hun recht komen. Kortom: optimale belangenbehartiging zonder dat de advocaten tegenover elkaar staan en de strijd aangaan. o-4.nl

 

Een publicatie van onze methode stond in de Leeuwarder Courant van  14 februari 2015 en Dagblad van het Noorden van 21 februari 2014 Weekendbijlage.